Slovo o autorovi

 Branislav Petráš - rezbár, artpraktik

Narodil sa 20.7.1975 v Partizánskom. Jeho blízky vzťah k prírode a umeniu sa začal formovať už v útlom veku. Najskôr to boli drobné samorasty, v ktorých hľadal rôzne podoby zvierat, figúr a tvárí. Očarený krásou dreva, jeho rozmanitosťou a nehomogénnou štruktúrou pochopil, že nielen príroda môže dať drevu tvar, ale aj on sám môže použiť drevo ako materiál, ktorý zhmotní jeho myšlienky, predstavy a pocity.

V rokoch 1989 – 1993 sa venoval štúdiu na SPŠ v Partizánskom v strojárskom odbore. Aj napriek vedomiu, že jeho poslanie nie je v práci s kovom, školu dokončil, zmaturoval a svoje poznatky „precíznosť a strojársku presnosť“ neraz využil pri práci s drevom.

Poháňaný túžbou dávať drevu novú tvár a rozmer začínal výrobou misiek, stojanov a váz točených na drevoobrábacom sústruhu. Objavoval preňho dovtedy nepoznané vlastnosti dreva – tvrdosť, pružnosť, farbu, vôňu, tvárnosť…atď. Možno dodnes by zostal pri sústružení dreva, keby sa mu do rúk nedostali knihy od rezbára a reštaurátora Hermana Kotrbu. Tie mali na svedomí to, že motivovaný a obohatený teóriou sa pustil do novej etapy jeho aktivít a kontaktu s drevom ako takým. Už skoro desať rokov dáva drevu za pomoci rezbárskych dlát a nástrojov iný rozmer a táto práca sa mu stala aj jeho oficálnym zamestnaním . Jeho diela sú doplnkami rôznych expozícií určených pre širokú verejnosť , nachádzajú sa aj v súkromných zbierkach či aráloch na Slovensku , i v zahraničí.

Redaktorka Tempa : Alena Borszéková