Kontakt

Branislav Petráš , M.R.Štefánika 183 ,  956 18 Bošany , bpetras@zoznam.sk  ,t.č  0908 132 736